Navigacija

REM i RATEL zaključili Protokol o saradnji

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) potpisalo je Protokol o saradnji sa Regulatornom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Cilj potpisivanja Protokola je poboljšanje saradnje i uspostavljanje koordiniranog rada između REM-a i RATEL-a sa namerom racionalnog, ekonomičnog i efikasnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra i dosledne primene propisa koji uređuju oblast elektronskih medija i elektronskih komunikacija.

U ime REM-a Protokol je potpisao zamenik predsednika Saveta Goran Petrović, a u ime RATEL-a, direktor, dr Vladica Tintor.

Back to top