Navigacija

Lista kandidata za jednog člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije objavljuje

LISTU KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE „RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE“

  1. dr Drago Njegovan, doktor političkih nauka
  2. mr Nenad Đuretić, magistar političkih nauka
  3. prof. dr Radmilo Todosijević, profesor univerziteta u penziji, Profesor Emeritus

Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Adresa je: Regulatorno telo za elektronske medije 

Trg Nikole Pašića br. 5, 11000 Beograd

E-adresa je office@rem.rs

Telefon : 011/20-28-700

Faks: 011/20-28-745

Back to top