Navigacija

Obaveza korišćenja titlova i srpskog znakovnog jezika tokom predizborne kampanje za javne servise i komercijalne PMU

U vezi sa tekućom predizbornom kampanjom za predsedničke izbore obaveštavamo vas da su i dalje na snazi odredbe Opšte-obavezujućeg uputstva emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje koje je Savet Regulatora usvojio na sednici održanoj dana 29. januara 2014. godine. U skladu sa navedenim uputstvom javni medijski servisi i komercijalni pružaoci medijskih usluga čiji se program emituje na području cele republike u obavezi su da predizborni program učine dostupnim gledaocima sa oštećenim sluhom posredstvom korišćenja titlova i srpskog znakovnog jezika.

Back to top