Navigacija

Usvojeni godišnji izveštaji o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza RTS, RTV i komercijalnih pružalaca medijskih usluga sa nacionalnim pokrivanjem

Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na 182. redovnoj sednici održanoj 27. februara, 2017. godine u Beogradu usvojio je godišnje izveštaje o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza JMU RTS, JMU RTV i komercijalnih pružalaca medijskih usluga sa nacionalnim pokrivanjem za 2016. godinu.

Back to top