Navigacija

Savet imenovao članove Upravnih odbora JMU Srbije i Vojvodine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine, imenovao je na dva upražnjena mesta u Upravnom odboru Radio-televizije Srbije, između više kandidata, Zorana Panovića, diplomiranog politikologa – novinara, i dr Nebojšu Krstića, lekara.

Na jedno upražnjeno mesto u Upravnom odboru Radio-televizije Vojvodine imenovan je – Branko Bjelić, profesor univerziteta.

Back to top