Navigacija

Nova publikacija „Medijska regulatorna tela i govor mržnje“

Nova publikacija „Medijska regulatorna tela i govor mržnje“ dostupna je na ovom linku.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medijima u Jugoistočnoj Evropi“ (Jufrex), čiji je cilj promocija slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope. Regulatorno telo za elektronske medije je partner na projektu, koji sprovodi Savet Evrope, a koji zajedno finansiraju Savet Evrope i Evropska unija.

Back to top