Navigacija

Saopštenje za medije sa sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 14. marta 2018. godine

Na sednici održanoj 14. marta 2018. godine,  Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je meru upozorenja pružaocu medijskih usluga Preduzeću za informisanje i marketing "Pink Internacional Company“ d.o.o. Beograd, zbog povrede odredbi iz čl. 50. stav 1, 2. i 3. Zakona o elektronskim medijima, kao i odredbi iz čl. 20, čl. 22. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Mera je izrečena zbog programskog sadržaja objavljenog 21. januara 2018. godine u emisiji „Novo jutro“ kojim su povređene odredbe medijskih zakona i pravilnika koje se odnose na zaštitu maloletnika, te sadržaja objavljenog 07. marta 2018. godine  u emisiji „Novo jutro“ kojim su povređene odredbe o poštovanju dostojanstva ličnosti i kojim se zabranjuje diskriminacija i ponižavajuće postupanje. 

Back to top