Navigacija

Tekst Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

Javni konkurs za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa objavljen je dana 27.04.2018. godine u Službenom glasniku RS, br. 31.

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je do dana 26. juna 2018. godine.

 

Back to top