Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV B92 za mesec jun 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 08. septembra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 82 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu junu 2020. godine.

Back to top