Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april i jul 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 06. oktobra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 203 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 208 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 48 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 32 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu aprilu 2020. godine.

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 06. oktobra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 345 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 267 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 127 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 45 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu julu 2020. godine.

Back to top