Navigacija

Povlačenje kandidature za imenovanje u UO JMU Radio-televizija Srbije

Dana 25. novembra 2020. godine kandidat za imenovanje za člana UO JMU Radio-televizija Srbije dr Maja Radonić uputila je zahtev u kome obaveštava Regulatorno telo za elektronske medije da povlači kandidatru za člana UO RTS-a.

Na lični zahtev kandidata dr Maje Radonić biografija javno više nije dostupna.

Back to top