Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec novembar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 27. januara 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 527 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Happy TV  d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 217 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV B92 učinio 311 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Prva učinio 240 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu novembru 2020. godine.

Back to top