Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec jul 2021. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 23. septembra 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 314 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 416 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 548 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 229 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu julu 2021. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/988/Justicija_mala.png
Back to top