Navigacija

U Podgorici razgovarali predstavnici Regulatornih tela za elektronske medije

                                                                                   

 

Danas su predsednica Saveta Olivera Zekić i generalni sekretar Milan Todorović Regulatornog tela za elektronske medije Srbije bili u radnoj poseti Agenciji za elektronske medije Crne Gore. Nakon održanog sastanka izdato je zajedničko saopštenje dva regulatora:

Danas su predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije dr Branko Bošković i direktor Goran Vuković sa saradnicima, u radnu posjetu primili Oliveru Zekić, predsjednicu Savjeta Regulatornog tela za elektronske medije Srbije i Milana Todorovića, generalnog sekretara.
Tokom razgovora analizirana je međusobna saradnja, sa posebnim akcentom na otvorena pitanja iz regulatornih nadležnosti. Apostrofiran je značaj institucionalne nezavisnosti regulatora i naglašena njihova ulogu u demokratskom društvu. Posebna pažnja je posvećena aktivnostima na obezbjeđivanju efikasnog nadzora nad primjenom standarda u oblasti emitovanja i izazovima koje donosi razvoj tržišta audiovizulenih medijskih usluga.
Sagovornici su se složili da je jedan od ključnih izazova, na čijem prevazilaženju treba u kontinuitetu raditi, prevencija i suzbijanje aktivnosti koje predstavljaju eventualnu zloupotrebu slobode izražavanja ili eventualno njeno neprimjereno ograničavanje. Jer, u vremenu kada nove tehnologije daju neviđene mogućnosti za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja, sve te prednosti mogu biti i sredstvo za zloupotrebu ovih prava na štetu drugih, ne manje važnih, ljudskih prava, kakva su pravo na privatnost, zaštitu dostojanstva i slično.
Predstavnici regulatornih tijela su posebno istakli značaj saradnje regulatora iz regiona koja doprinosi, kako razmjeni iskustava i prakse, tako i stvaranju okruženja u kojem se na dosljedan i efikasan način obezbjeđuje ostvarivanje i zaštita slobode izražavanja u oblasti elektronskih medija.

Predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije                                             Predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Branko Bošković                                                                                                                                                                                 Olivera Zekić

Back to top