Navigacija

Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava za područje regiona - Grad Beograd

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 07. novembra 2022. godine usvojio Listu podnosilaca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog analognog prenosa na području regiona - Grad Beograd, objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/2022, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Sa navedenim podnosiocima prijava pre odlučivanja o izdavanju dozvola za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija za područje cele Republike Srbije i  za zonu raspodele (allotment) Avala Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaviće javne razgovore. Podnosioci prijava su dužni da se odazovu pozivu na javni razgovor.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će, nakon razmatranja prijava sa objavljene liste kao i uslova i kriterijuma za dobijanje dozvole za pružanje medijskih usluga propisanih u Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu javnog konkursa („Sl. glasnik RS“ broj 46/2016), doneti rešenje na osnovu člana 96. Zakona o elektronskim medijima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1117/Rem_logo.png
Back to top