Navigacija

Obaveštenje podnosiocima prijava na Javni konkurs

OBAVEŠTENJE PODNOSIOCIMA PRIJAVA NA JAVNI KONKURS 

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je dana 18. maja 2023. godine raspisao Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (allotmente), a koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 45/2023. 

Nakon toga, Vlada Republike Srbije donela je rešenje, 05 broj: 338-5913/2023, o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ (na nove mesečne i godišnje naknade za usluge emitovanja TV programa koje se plaćaju navednom javnom preduzeću.). 

Imajući u vidu da su godišnje naknade za usluge emitovanja TV programa sa bezuslovnim pristupom sastavni deo Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (allotmente), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na 458. vanrednoj sednici, održanoj dana 17. jula 2023. godine, doneo je odluku o objavljivanju dela novog cenovnika usluga Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ koji se odnosi na iznose novih mesečnih i godišnjih naknada usluga emitovanja TV programa sa bezuslovnim pristupom za imaoce dozvola za emitovanje televizijskog programa (SD i HD rezolucija) i isti predstavlja sastavni deo objavljenog Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (allotmente)

Izvod iz Cenovnika usluga JP "Emisiona tehnika i veze" broj C-NO-T-1/23 od 08.06.2023.
(primena od 01.08.2023.)
Usluga emitovanja TV programa
Iznosi mesečnih/godišnjih naknada usluge emitovanja TV programa sa bezuslovnim pristupom za imaoce dozvola za emitovanje televizijskog programa na području zone raspodele (Allotmenta)
Zona raspodele SD rezolucija HD rezolucija
Cena sa korek. faktorom Cena sa korek. faktorom Cena sa korek. faktorom Cena sa korek. faktorom
(mesečno/dinara) (godišnje/dinara) (mesečno/dinara) (godišnje/dinara)
Avala                 382.875,88               4.594.510,61                 957.189,71                    11.486.276,54
Besna kobila                   29.958,99                 359.507,88                   74.897,47                         898.769,69
Cer - Maljen                   49.731,92                 596.783,06                 124.329,80                      1.491.957,65
Crveni Čot                 175.260,09               2.103.121,08                 438.150,22                      5.257.802,64
Deli Jovan                   19.173,75                 230.085,02                   47.934,38                         575.212,56
Jastrebac                 101.261,38               1.215.136,61                 253.153,46                      3.037.841,54
Kikinda                   36.849,56                 442.194,70                   92.123,89                      1.105.486,70
Kopaonik                   22.768,83                 273.225,98                   56.922,08                         683.064,98
Tornik - Ovčar                   64.112,24                 769.346,83                 160.280,59                      1.923.367,10
Rudnik - Crni vrh (Jagodina)                 108.751,13               1.305.013,58                 271.877,83                      3.262.533,94
Sombor                   20.671,70                 248.060,45                   51.679,26                         620.151,07
Subotica                   44.039,72                 528.476,59                 110.099,29                      1.321.191,43
Tupižnica                   26.363,91                 316.366,92                   65.909,78                         790.917,31
Vršac                   17.975,39                 215.704,70                   44.938,48                         539.261,81
Back to top