Navigacija

Saopštenje povodom korišćenja mogućnosti veštačke inteligencije u programima PMU

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 4. hitnoj sednici održanoj dana 21. avgusta 2023. godine usvojio je saopštenje sledeće sadržine:

„Povodom nedavno objavljenih snimaka na društvenim mrežama i u najavama programa PMU u kojima se pojavljuju javne ličnosti čije izjave su obrađene korišćenjem mogućnosti koje pruža veštačka inteligencija, podsećamo sve pružaoce medijskih usluga da su, shodno odredbi iz člana 47. Zakona o elektronskim medijima,  dužni da ne pružaju programske sadržaje koji mogu zloupotrebiti lakovernost gledalaca i slušalaca i da audio-vizuelni sadržaj ne dovodi u zabludu javnost u pogledu ličnosti, događaja ili pojave koji su predmet snimka, naročito u informativnim programima čija je prvenstvena namena da na osnovu činjenica informišu korisnike medijskih usluga o aktuelnim događajima, ličnostima i pojavama, kao i da doprinesu njihovom tumačenju i razumevanju. Napominjemo, da nepoštovanje navedene zakonske odredbe može dovesti do pokretanja postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima.

Prikazivanje sadržaja u kojima se koristi veštačka inteligencija u drugim vrstama programa, kao što su zabavni, dokumentarni, obrazovni i drugi, trebalo bi da sadrži prikazivanje uočljivog obaveštenja pre, tokom čitavog trajanja i na kraju, da je program generisan putem veštačke inteligencije. Osim isticanja obaveštenja na prethodno opisan način, PMU ima zakonsku obavezu da spreči zloupotrebu ličnih podataka, odnosno identiteta, u koje spadaju nečiji lik ili glas“.

Predsednica Saveta REM

Olivera Zekić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1190/logo.png
Back to top