Navigacija

Mreža 3 d.o.o., Beograd 219/2015/85

Regulatorno telo za elektronske medije dana 24. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju predloga broj 219/2015/85 od 19.05.2022. godine poslato Mreža 3 d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.03.2023. godine

Back to top