Navigacija

121. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 121. redovnoj sednici održanoj 24. juna 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja od 22. oktobra 2012. godine čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;
  • Utvrđeni su Kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje programa, shodno odredbi iz člana 53 tačka 4 Zakona o radiodifuziji;
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa Radio difuznom preduzeću „B 92“ a.d.  iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića broj 64 - B 92 Info putem kablovskog operatora TARGO TELEKOM d.o.o. iz Novog Beograda, ul. Đorđa Stanojevića broj 12/III;
  • Data je saglasnost emiteru Euro Alfa eksport import d.o.o., ul. Bose Milićević br. 1, Subotica- SU City radio na planiranu promenu vlasničke strukture, tako što je osnivač tog privrednog društva, Branislav Dobrokes sa 100% udela u kapitalu, preneo  udeo od 50% na Vladana Stefanovića iz Subotice;
  • Data je saglasnost emiteru Društvu sa ograničenom odgovornošću Radio Srem, ul. Glavna 172/a, Ruma- Radio Srem, na planiranu promenu vlasničke strukture, tako što je VULIN-COMERC d.o.o. iz Rume  12,86432 % osnivačkog kapitala preneo svoj udeo na Slavka Stijakovića iz Beograda koji poseduje 87,13568 % udela u društvu.
Back to top