Навигација

121. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 121. редовној седници одржаној 24. јуна 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 22. октобра 2012. године чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
  • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о радиодифузији;
  • Издата је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма Радио дифузном предузећу „Б 92“ а.д.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића број 64 - Б 92 Инфо путем кабловског оператора TARGO TELEKOM д.о.о. из Новог Београда, ул. Ђорђа Станојевића број 12/III;
  • Дата је сагласност емитеру Euro Alfa eksport import d.o.o., ул. Босе Милићевић бр. 1, Суботица- SU City radio на планирану промену власничке структуре, тако што је оснивач тог привредног друштва, Бранислав Доброкес са 100% удела у капиталу, пренео  удео од 50% на Владана Стефановића из Суботице;
  • Дата је сагласност емитеру Друштву са ограниченом одговорношћу Радио Срем, ул. Главна 172/а, Рума- Радио Срем, на планирану промену власничке структуре, тако што је VULIN-COMERC д.о.о. из Руме  12,86432 % оснивачког капитала пренео свој удео на Славка Стијаковића из Београда који поседује 87,13568 % удела у друштву.
Back to top