Navigacija

149. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 148. redovnoj sednici održanoj 26. novembra 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 

 • Izrečena je mera opomene pružaocu medijske usluge TV Tutin zbog kršenja Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim emiterima u predizbornoj kampanji.
 • Izrečena je mera opomene pružaocu medijske usluge Pink International Company d.o.o  - TV Pink zbog kršenja član 50. stav 1 ZEM-a  i povreda Kodeksa ponašanja emitera, odeljak 3.
 • Usvojen je Pravilnik o postupku imenovanja članova upravnih odbora javnih medijskih servisa.
 • Prihvaćena je liste potpunih i blagovremenih prijava na javni konkurs za emitovanje radio programa za područje regiona i lokalna područja.
 • Savet REM doneo je odluku da se objavi Lista podnosilaca prijava na javni konkurs za emitovanje radio programa za područje regiona i lokalna područja čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku na način na koji je i javni konkurs raspisan.
 • Utvrđeni su Kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa za područje regiona i lokalna područja.
 • Utvrđeno je da je rešenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije broj broj 08-2723/13-3 od 27.11.2013. godine postalo izvršno.
 • Savet REM doneo je odluku da se dozvoli izvršenje izvršnog rešenja Saveta Republičke radiodifuzne agencije broj 08-2723/13-3 od 27.11.2013. godine o oduzimanju dozvole za emitovanje radio programa Preduzeću za proizvodnju elektronskih uređaja i usluge „FreeRadio Link” d.o.o., Niš, ul. Vojvode Tankovića br. 18 – Radio 95,6 i pečaćenje prostorija u kojima su smeštena njegova telekomunikaciona sredstva, uključujući i radio stanicu.
 • Savet REM doneo je odluku da se podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge „Klik-Komerc“ d.o.o. iz Arilja, ul. Vojvode Mišića br. 38 – TV Klik i protiv odgovornog lica u navedenom pravnom licu zbog kršenja odredbi Zakona o radiodifuziji. 103. stav 1. Zakona o radiodifuziji;
 • Odbijen je prigovor „Radio televizije Mladenovac“ d.o.o. iz Mladenovca, ul. Kralja Petra I br. 175 – TV Mladenovac, na rešenje Saveta  Regulatora br. 08-3146/13/14-7 od 08. septembra 2014. godine, kao neosnovan.
 • Odbačen je zahtev pružaoca medijske usluge televizijskog emitovanja Radio televizije Prima Internacional d.o.o., ul. Vuka Karadžića bb, Bajina Bašta -TV Prima, kao nepotpun.
 •  
 • Savet REM doneo je odluku da se dozvoli ponavljanje postupka za oduzimanje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9. Zakona o radiodifuziji prema emiteru Cvijete Jovanović PR, Agencija za proizvodnju i emitovanje radijskog i televizijskog programa Zenit, ul. Svetozara Markovića 24/a, Vrbas- TV Kula.
 • Poništeno je Rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj K115-1535/14-2 od 15.10.2014. godine o oduzimanju dozvole Republičke radiodifuzne agencije br. K 115/1-1 od 23. maj 2012. godine za kablovsko emitovanje programa Cvijete Jovanović PR, Agencija za proizvodnju i emitovanje radijskog i televizijskog programa Zenit, ul. Svetozara Markovića 24/a, Vrbas- TV Kula.
 • Obustavljen je postupak za oduzimanje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9. Zakona o radiodifuziji prema emiteru Cvijete Jovanović PR, Agencija za proizvodnju i emitovanje radijskog i televizijskog programa Zenit, ul. Svetozara Markovića 24/a, Vrbas- TV Kula.
 •  
 • Izdata je dozvola na zahtev Privrednog društva za proizvodnju transport trgovinu i usluge „EURO MB Plus“ d.o.o., ul. Bresnica bb, Vranje - TV Puls, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima.
 • Savet REM doneo je odluku da se podnese novi predlog za  donošenje rešenja o izvršenju  potraživanja na osnovu izvršne isprave protiv kablovskog emitera"PALMA LTD DOO“ – TV Palma-kabl emit. iz Beograda.
 • Savet REM doneo je odluku da se podnese predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv kablovskog emitera Društvo za televizijske aktivnosti "Klisura produkcija" d.o.o. – TV Klisura-kablovsko emitovanje iz Grdelice.
 • Data je saglasnost emiteru Društva za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. iz Niša, Cara Dušana br. 45 - TV K:CN, za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač Mitra Milovanović prenosom svog osnivačkog udela od 4,7 % na Zvezdana Milovanovića pa bi nakon izvršene promene, osnivači emitera bili Zvezdan Milovanović sa 52,41% udela, dok bi drugi osnivač privredno društvo Twinel d.o.o. Niš ostao sa 47,59 % udela u kapitalu društva.
 • Savet REM je razmatrao dopis Potpredsednika vlade, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 7.12.2014. godine u vezi sa sačinjavanjem predloga izmena i dopuna člana Zakona o bezbednosti saobraćaja a koji se odnose na medijske sadržaje i doneo odluku da se Uputiti dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kojem će se navesti da su pitanja  koja se nalaze u predlogu izmena i dopuna člana Zakona o bezbednosti saobraćaja a koji se odnose na medijske sadržaje već uređena Zakonom o elektronskim medijima, odnosno Pravilnikom o zaštiti maloletnika, a ukoliko je potrebna dodatna izmena da se ona unese u Zakon o elektronskim medijima.
 • Dato je mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 • Dato je mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o prelsku sa analognog na digitalno emitovanje programa i pristupu multipleksu;
 • Data je saglasnost na Statut javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije.

Back to top