Навигација

149. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

 • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге ТВ Тутин због кршења Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским емитерима у предизборној кампањи.
 • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Pink International Company d.o.o  - ТВ Пинк због кршења члан 50. став 1 ЗЕМ-а  и повреда Кодекса понашања емитера, одељак 3.
 • Усвојен је Правилник о поступку именовања чланова управних одбора јавних медијских сервиса.
 • Прихваћена је листе потпуних и благовремених пријава на јавни конкурс за емитовање радио програма за подручје региона и локална подручја.
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се објави Листа подносилаца пријава на јавни конкурс за емитовање радио програма за подручје региона и локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року на начин на који је и јавни конкурс расписан.
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање радио програма за подручје региона и локална подручја.
 • Утврђено је да је решење Савета Републичке радиодифузне агенције број број 08-2723/13-3 од 27.11.2013. године постало извршно.
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се дозволи извршење извршног решења Савета Републичке радиодифузне агенције број 08-2723/13-3 од 27.11.2013. године о одузимању дозволе за емитовање радио програма Предузећу за производњу електронских уређаја и услуге „FreeRadio Link” д.о.о., Ниш, ул. Војводе Танковића бр. 18 – Радио 95,6 и печаћење просторија у којима су смештена његова телекомуникациона средства, укључујући и радио станицу.
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против Предузећа за производњу, промет и услуге „Клик-Комерц“ д.о.о. из Ариља, ул. Војводе Мишића бр. 38 – ТВ Клик и против одговорног лица у наведеном правном лицу због кршења одредби Закона о радиодифузији. 103. став 1. Закона о радиодифузији;
 • Одбијен је приговор „Радио телевизије Младеновац“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 175 – ТВ Младеновац, на решење Савета  Регулатора бр. 08-3146/13/14-7 од 08. септембра 2014. године, као неоснован.
 • Одбачен је захтев пружаоца медијске услуге телевизијског емитовања Радио телевизије Prima Internacional д.о.о., ул. Вука Караџића бб, Бајина Башта -ТВ Прима, као непотпун.
 •  
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се дозволи понављање поступка за одузимање дозволе пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9. Закона о радиодифузији према емитеру Цвијете Јовановић ПР, Агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит, ул. Светозара Марковића 24/а, Врбас- ТВ Кула.
 • Поништено је Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број К115-1535/14-2 од 15.10.2014. године о одузимању дозволе Републичке радиодифузне агенције бр. К 115/1-1 од 23. мај 2012. године за кабловско емитовање програма Цвијете Јовановић ПР, Агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит, ул. Светозара Марковића 24/а, Врбас- ТВ Кула.
 • Обустављен је поступак за одузимање дозволе пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9. Закона о радиодифузији према емитеру Цвијете Јовановић ПР, Агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит, ул. Светозара Марковића 24/а, Врбас- ТВ Кула.
 •  
 • Издата је дозвола на захтев Привредног друштва за производњу транспорт трговину и услуге „EURO MB Plus“ д.о.о., ул. Бресница бб, Врање - ТВ Пулс, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесе нови предлог за  доношење решења о извршењу  потраживања на основу извршне исправе против кабловског емитера"ПАЛМА ЛТД ДОО“ – ТВ Палма-кабл емит. из Београда.
 • Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесе предлог за извршење на основу извршне исправе против кабловског емитера Друштво за телевизијске активности "Клисура продукција" д.о.о. – ТВ Клисура-кабловско емитовање из Грделице.
 • Дата је сагласност емитеру Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр. 45 - TV K:CN, за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач Митра Миловановић преносом свог оснивачког удела од 4,7 % на Звездана Миловановића па би након извршене промене, оснивачи емитера били Звездан Миловановић са 52,41% удела, док би други оснивач привредно друштво Twinel д.о.о. Ниш остао са 47,59 % удела у капиталу друштва.
 • Савет РЕМ је разматрао допис Потпредседника владе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 7.12.2014. године у вези са сачињавањем предлога измена и допуна члана Закона о безбедности саобраћаја а који се односе на медијске садржаје и донео одлуку да се Упутити допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у којем ће се навести да су питања  која се налазе у предлогу измена и допуна члана Закона о безбедности саобраћаја а који се односе на медијске садржаје већ уређена Законом о електронским медијима, односно Правилником о заштити малолетника, а уколико је потребна додатна измена да се она унесе у Закон о електронским медијима.
 • Дато је мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима;
 • Дато је мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о прелску са аналогног на дигитално емитовање програма и приступу мултиплексу;
 • Дата је сагласност на Статут јавне медијске установе Радио-телевизије Србије.

Back to top