Navigacija

207. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 207. redovne sednice Saveta održane 24.05.2019.godine

 1. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za područje cele Republike „Kopernikus Cable Network” d.o.o. Niš – Nacionalna K::CN, ul. Cara Dušana br. 45, Niš radi razjašnjenja činjenica u predmetnoj upravnoj stvari; 
 2. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za područje cele Republike Radiotelevizija „BK Telecom” d.o.o., Beograd, radi razjašnjenja činjenica u predmetnoj upravnoj stvari; 
 3. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za područje cele Republike Radiodifuzno preduzeće „Studio B” d.o.o. Beograd – TV Studio B, radi razjašnjenja činjenica u predmetnoj upravnoj stvari; 
 4. Razmatranje molbe za dodatni rok za plaćanje naknade za pružanje medijske usluge PMU Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Santos-comerce d.o.o. – TV Santos iz Zrenjanina i donošenje odluke;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Santos-comerce d.o.o. Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje – Mostnet TV iz, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge televizije „YU ECO“ d.o.o. Subotica – TV YU Eco, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje – TV Klik iz, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Golija d.o.o. Ivanjica – TV Golija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac – TV Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima; 
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću P Kanal, Pirot – TV PI Kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima; 
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Leskovac a.d. Leskovac – TV Leskovac iz, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Smederevo d.o.o. Smederevo – Televizija SD iz, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K205 od 31.05.2015. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr Bučje – Master TVT, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima; 
 15. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K368 od 21.09.2017. godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Surdulička Radio Televizija d.o.o. Surdulica, – SRT, zbog prekida pružanja medijske usluge, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o eklektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku izricanja mera protiv pmu RTV Majdanpek d.o.o. Majdanpek – T1, pokrenutog po službenoj dužnosti zbog nedostavljanja snimaka;
 17. Donošenje odluke u postupku izricanja mera protiv pmu Informativno preduzeće Radio Valjevo d.o.o. Valjevo – Radio Valjevo, pokrenutog po službenoj dužnosti zbog nedostavljanja snimaka; 
 18. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 503/2012 izdate privrednom društvu Radio Caričin grad d.o.o. Lebane – Radio Caričin grad, na osnovu člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima (,,Sl. glasnik RS“, br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon); 
 19. Razmatranje i donošenje odluke po presudi Upravnog suda u ponovnom postupku produženja važenja dozvole Regulatornog tela za elektronske medije za pružanje medijske usluge broj 73/2007-2 pružaocu medijske usluge „Radio Sombor“ a.d. Sombor u stečaju – Radio Sombor;
 20. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K406 od 05.11.2019. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Društvo za radio i difuziju Tim radio d.o.o. Prnjavor – TIM televizija, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima; 
 21. Razmatranje i donošenje odluke o obustavljanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 245/2008-2 izdate privrednom društvu Radiotelevizija Pruga d.o.o. Lajkovac – Radio Pruga 96,9 i donošenje odluke o promeni vlasničke strukture u navedenom privrednom društvu;
 22. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću Impres Bačka Topola – Radio Trend 97,8 za promenu vlasničke strukture ; 
 23. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Tesla Production d.o.o. Beograd – RTV Tesla, br. 05-699/19 od 18.04.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima; 
 24. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge Edukativno-kreativni centar za decu i mlade TrioArt Niš – Trioart TV br. 05-730/19 od 09.05.2019. godine za brisanje iz Registra medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
 25. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. 415/2009-3: „Radio i televizija Bačka Palanka“ d.o.o. Bačka Palanka – TV Bap; 
 26. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. 542/2019: „Radiotelevizija Pančevo“ d.o.o. Pančevo – Dunav televizija;
 27. Donošenje odluke o dostavljanju inicijative Ministarstvu kulture i infodrmsanja za podnošenje prekršajne prijave protiv PMU Udurženje Razvojni centar Rom, Obrenovac – Radio Rom 102,4, zbog kršenja odredbe iz člana člana 69. Zakona o javnom informisanju i medijima;
 28. Donošenje odluke o dostavljanju inicijative Ministarstvu kulture i infodrmsanja za podnošenje prekršajne prijave protiv PMU Lokalna demokratska ideja, Niš – TV Jumbo, zbog kršenja odredbe iz člana člana 69. Zakona o javnom informisanju i medijima;
 29. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Ratomira Kušića u vezi sa neovlašćenim emitovanjem emisije ,,Svet na dlanu“ Radiotelevizije BK Telekom doo Beograd; 
 30. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu sačinjenog na osnovu dopisa Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti zbog prikazivanja programskog sadržaja pružaoca medijskih usluga Hepi TV i TV Pink, zbog „...promovisanja stavova Miroljuba Petrovića, imajući u vidu da se pomenuti bavi nadrilekarstvo i da je odgovoran za smrt jednog lica... „ i donošenje odluke;
 31. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju prikazanom na TV Pink 31. marta 2019. godine u rijaliti programu „Zadruga“ i donošenje odluke;
 32. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za april mesec 2019. i donošenje odluke;
 33. Razmatranja izveštaja Službe za nadzor i analizu „Program pristupačan osobama sa invaliditetom“;
 34. Donošenje odluke o usvajanju Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom; 
 35. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu „ Analiza izveštavanja o nasilju nad ženama“; 
 36. Razno; 
 37. Izveštaj o zahtevu za prikazivanje spota bez naknade u okviru kampanje „Zaštita za sve“;
 38. Donošenje odluke o izmeni plana nabavki za 2019. godinu u okviru javnih nabavki male vrednosti;
 39. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Savet Regulatora od 13.03.2019. godine kojom se oduzima dozvola za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Context d.o.o. Grocka – Radio Puls Grocka 88,7 zbog postojanja razloga iz član 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 40. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Avalon d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Odžaci – BB Radio Plus 89,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 41. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Medijski centar Blue d.o.o. Odžaci – BB Radio 89,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 42. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Privredno društvo Radio Ema d.o.o. Bujanovac – Ema radio 88,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 43. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Ivanjički radio d.o.o. Ivanjica – Ivanjički radio 92,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 44. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge D.o.o. za promet i usluge 96 Čačak – Radio 96 97,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 45. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Amaro d.o.o. Sjenica – Radio Amaro 94,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 46. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac – Radio Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 47. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i telekomunikaciju Bus d.o.o. Kovin – Radio Bus 89,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 48. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "M" o.d. Vranje – Radio Fokus Plus 101,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 49. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge GMC Trade d.o.o. Lazarevac – Radio Gem, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 50. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge Delfin marketing d.o.o. Zlatibor – Radio Kis 93,4 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 51. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za promet i usluge Sloboda 90 a.d. Krupanj – Radio Krupanj 94,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 52. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za informisanje i trgovinu Mega d.o.o. Inđija – Radio Mega IN, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 53. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Privredno društvo za iznajmljivanje i distribuciju filmova IBM d.o.o. Kraljevo – Radio Naxi M 102,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 54. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio 016 d.o.o. Leskovac – Naxi Radio 016 101,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 55. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Informativni centar Odžaci d.o.o. Odžaci – Radio Odžaci 107,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 56. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za informisanje i trgovinu Čava za radio i novinsku izdavačku delatnost Slavko Čava Pavlović k.d. Osečina – Radio Osečina 88,1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 57. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Ozon d.o.o. Sremska Mitrovica – Radio Ozon 91,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 58. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Pančevo d.o.o. Pančevo – Radio Pančevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 59. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Panda radio d.o.o. Kanjiža – Radio Panda, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 60. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV UB Kompani d.o.o. Beograd – Radio Pingvin 107,2, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 61. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Preševo d.o.o. Preševo – Radio Preševo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 62. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Prima internacional d.o.o. Bajina Bašta – Radio Primus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 63. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Pruga d.o.o. Lajkovac – Radio Pruga, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 64. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Santos-comerce d.o.o. Zrenjanin – Radio Santos 105,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 65. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Zogaks d.o.o. Gornji Milanovac – Radio Stari Milanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 66. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Subotica Szabadkai radio d.o.o. Subotica – Radio Subotica 104,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 67. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija i produkcija Svilajnac d.o.o. Svijalnac – Radio Svilajnac 107,6, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 68. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti RTV Svrljig d.o.o. Svrljig – Radio Svrljig 102,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 69. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Impres d.o.o. Bačka Topola – Radio Trend 97,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 70. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Gradska M televizija d.o.o. Sremska Mitrovica – Gradska M Televizija-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 71. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge HIFI d.o.o. Beograd – Hifi Etno-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 72. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge HIFI d.o.o. Beograd – HIFI-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 73. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Metropolis d.o.o. Beograd – M Moja-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 74. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Naša vizija d.o.o. Beograd – Naša Balkan TV-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 75. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Sandžak televizija d.o.o. Novi Pazar – Sandžak TV-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 76. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Banat d.o.o. Vršac – TV Banat-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 77. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac – TV Bujanovac-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 78. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Enigma d.o.o. Prijepolje – TV Enigma-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 79. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Marš d.o.o. Valjevo – TV Marš-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 80. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Pančevo d.o.o. Pančevo – TV Pančevo-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 81. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Pi kanal d.o.o. Pirot – TV PI Kanal- kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 82. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Santos comerce d.o.o. Zrenjanin – TV Santos- kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 83. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Moto Boem trans d.o.o. Negotin – TV Trans- kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;

Zapisnik sa 207.redovne sednice

Back to top