Навигација

207. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 207. редовне седнице Савета одржане 24.05.2019.године

 1. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – Nacionalna K::CN, ул. Цара Душана бр. 45, Ниш ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари; 
 2. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике Radiotelevizija „BK Telecom” д.о.о., Београд, ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари; 
 3. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – ТВ Студио Б, ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари; 
 4. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина и доношење одлуке;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce d.o.o. Зрењанин – ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље – Мостнет ТВ из, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије „YU ECO“ д.о.о. Суботица – TV YU Eco, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље – ТВ Клик из, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу P Kanal, Пирот – ТВ ПИ Канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. Лесковац – ТВ Лесковац из, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. Смедерево – Телевизија СД из, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr Бучје – Master TVT, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 
 15. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K368 од 21.09.2017. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева Сурдуличка Радио Телевизија д.о.о. Сурдулица, – СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму РТВ Мајданпек д.о.о. Мајданпек – Т1, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака;
 17. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. Ваљево – Радио Ваљево, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака; 
 18. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин град д.о.о. Лебане – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон); 
 19. Разматрање и доношење одлуке по пресуди Управног суда у поновном поступку продужења важења дозволе Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске услуге „Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају – Радио Сомбор;
 20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију Тим радио д.о.о. Прњавор – TIM televizija, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 
 21. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном друштву Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац – Радио Пруга 96,9 и доношење одлуке о промени власничке структуре у наведеном привредном друштву;
 22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка Топола – Радио Тренд 97,8 за промену власничке структуре ; 
 23. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Tesla Production д.о.о. Београд – РТВ Тесла, бр. 05-699/19 од 18.04.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 
 24. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Едукативно-креативни центар за децу и младе TrioArt Ниш – Trioart TV бр. 05-730/19 од 09.05.2019. године за брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. 415/2009-3: „Радио и телевизија Бачка Паланка“ д.о.о. Бачка Паланка – ТВ Бап; 
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. 542/2019: „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. Панчево – Дунав телевизија;
 27. Доношење одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ Удуржење Развојни центар Ром, Обреновац – Радио Ром 102,4, због кршења одредбе из члана члана 69. Закона о јавном информисању и медијима;
 28. Доношење одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ Локална демократска идеја, Ниш – TV Jumbo, због кршења одредбе из члана члана 69. Закона о јавном информисању и медијима;
 29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ратомира Кушића у вези са неовлашћеним емитовањем емисије ,,Свет на длану“ Радиотелевизије БК Телеком доо Београд; 
 30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ и ТВ Пинк, због „...промовисања ставова Мирољуба Петровића, имајући у виду да се поменути бави надрилекарство и да је одговоран за смрт једног лица... „ и доношење одлуке;
 31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају приказаном на ТВ Пинк 31. марта 2019. године у ријалити програму „Задруга“ и доношење одлуке;
 32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за април месец 2019. и доношење одлуке;
 33. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу „Програм приступачан особама са инвалидитетом“;
 34. Доношење одлуке о усвајању Прeпоруке о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом; 
 35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „ Анализа извештавања о насиљу над женама“; 
 36. Разно; 
 37. Извештај о захтеву за приказивање спота без накнаде у оквиру кампање „Заштита за све“;
 38. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019. годину у оквиру јавних набавки мале вредности;
 39. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет Регулатора од 13.03.2019. године којом се одузима дозвола за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Context d.o.o. Grocka – Радио Пулс Гроцка 88,7 због постојања разлога из члан 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Авалон д.о.о. за производњу и трговину Оџаци – ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue д.о.о. Оџаци – ББ Радио 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Ема д.о.о. Бујановац – Ема радио 88,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Ивањички радио д.о.о. Ивањица – Ивањички радио 92,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачак – Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио Амаро д.о.о. Сјеница – Радио Амаро 94,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац – Радио Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. Ковин – Радио Бус 89,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге "М" о.д. Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ГМЦ Траде д.о.о. Лазаревац – Радио Гем, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг д.о.о. Златибор – Радио Кис 93,4 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за промет и услуге Слобода 90 а.д. Крупањ – Радио Крупањ 94,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и трговину Мега д.о.о. Инђија – Радио Мега ИН, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о. Краљево – Radio Naxi M 102,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио 016 д.о.о. Лесковац – Naxi Radio 016 101,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар Оџаци д.о.о. Оџаци – Радио Оџаци 107,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и трговину Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – Радио Осечина 88,1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Озон д.о.о. Сремска Митровица – Радио Озон 91,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Панчево д.о.о. Панчево – Радио Панчево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Панда радио д.о.о. Кањижа – Радио Панда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ УБ Компани д.о.о. Београд – Радио Пингвин 107,2, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прешево д.о.о. Прешево – Радио Прешево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прима интернационал д.о.о. Бајина Башта – Радио Примус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Пруга д.о.о. Лајковац – Радио Пруга, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин – Радио Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Зогакс д.о.о. Горњи Милановац – Радио Стари Милановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио Суботица Сзабадкаи радио д.о.о. Суботица – Радио Суботица 104,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија и продукција Свилајнац д.о.о. Свијалнац – Радио Свилајнац 107,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Импрес д.о.о. Бачка Топола – Радио Тренд 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Градска М телевизија д.о.о. Сремска Митровица – Градска М Телевизија-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге HIFI д.о.о. Београд – Hifi Etno-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге HIFI д.о.о. Београд – HIFI-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. Београд – М Моја-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Наша визија д.о.о. Београд – Наша Балкан ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Санџак телевизија д.о.о. Нови Пазар – Санџак ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. Вршац – ТВ Банат-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Марш д.о.о. Ваљево – ТВ Марш-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Панчево д.о.о. Панчево – ТВ Панчево-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Пи канал д.о.о. Пирот – ТВ ПИ Канал- кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Santos comerce д.о.о. Зрењанин – ТВ Сантос- кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мото Боем транс д.о.о. Неготин – ТВ Транс- кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;

Записник са 207.редовне седнице

Back to top