Navigacija

400. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 400. vanredne sednice Saveta održane 08.07.2021. godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi PMU Radio televizija Vrnjačka Banja d.o.o., Vrnjačka Banja, za promenu vlasničke strukture;
 2. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi PMU Radio-televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac, za promenu vlasničke strukture;       
 3. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole br. K461 od 21.05.2020. godine za pružanje medijske usluge PMU Fajterco d.o.o., Beograd- Fajter (F1), shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole br. K407-4 od 11.12.2018. godine za pružanje medijske usluge PMU Televizija Istok 1 d.o.o. Beograd - Istok 1, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;     
 5. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Udruženje patriotski blok Srbije – Humana TV plus, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o ponavljanju postupka po službenoj dužnosti, u kojem je PMU Televizija Telemark d.o.o. Čačak - TMS Televizija Telemark oduzeta dozvola za pružanje medijske usluge br. 511/2013-6 od 10.4.2020. godine;          
 7. Razmatranje i donošenje odluke u ponovljenom postupku, pokrenutim po službenoj dužnosti, u kojem je PMU Televizija Telemark d.o.o. Čačak - TMS Televizija Telemark oduzeta dozvola za pružanje medijske usluge br. 511/2013-6 od 10.4.2020. godine;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;    
 9. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge PMU TV Apatin d.o.o., Apatin - TV Apatin-kabal i donošenje odluke;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;     
 11. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jutro production d.o.o., Čačak – Radio Ozon FM 98,3, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Panda radio d.o.o., Kanjiža – Radio Panda 103,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;      
 13. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Banker LTD d.o.o., Niš - EPP TV;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Snoma d.o.o., Subotica - TV IKS;            
 15. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Serije;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink World Cinema;      
 17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Sci-Fi&Fantasy;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Crime&Mystery;    
 19. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Super Kids;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Kids;          
 21. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd 1 - Pink Extra;
 22. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink World;       
 23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Plus;
 24. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Red;       
 25. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Fashion;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Thriller;      
 27. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Film;
 28. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Family;           
 29. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Movies;
 30. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Premium;   
 31. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Action;
 32. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - LOL;      
 33. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Comedy;
 34. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Hits 2;        
 35. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Pedia;
 36. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - City Play;           
 37. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Kuvar;
 38. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Horor;        
 39. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Western;
 40. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Classic;      
 41. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Style;
 42. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Hits;           
 43. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - HA HA;
 44. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Music;        
 45. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Bravo Music;
 46. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Music 2;     
 47. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Koncert;
 48. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Folk 1;       
 49. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Zabava;      
 50. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink N Roll;
 51. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Folk 2;       
 52. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Soap;
 53. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic;    
 54. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 2;
 55. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 3;
 56. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 4;
 57. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - EROTIC 5;
 58. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 6;
 59. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 7;
 60. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 8;
 61. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Reality;
 62. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Show;
 63. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Romance;
 64. Izveštaj o objavljivanju izrečene mere upozorenja PMU Radio Novosti d.o.o. Beograd - Radio Novosti 104,7;

Zapisnik sa 400. vanredne sednice

Back to top