Навигација

400. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 400. ванредне седнице Савета одржане 08.07.2021. године

 1. Разматрање и доношење одлуке по пријави ПМУ Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о., Врњачка Бања, за промену власничке структуре;
 2. Разматрање и доношење одлуке по пријави ПМУ Радио-телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац, за промену власничке структуре;       
 3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање дозволе бр. К461 од 21.05.2020. године за пружање медијске услуге ПМУ Fajterco д.о.о., Београд- Fajter (F1), сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање дозволе бр. К407-4 од 11.12.2018. године за пружање медијске услуге ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд - Исток 1, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;     
 5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Удружење патриотски блок Србије – Хумана ТВ плус, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка по службеној дужности, у којем је ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак - ТМС Телевизија Телемарк одузета дозвола за пружање медијске услуге бр. 511/2013-6 од 10.4.2020. године;          
 7. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку, покренутим по службеној дужности, у којем је ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак - ТМС Телевизија Телемарк одузета дозвола за пружање медијске услуге бр. 511/2013-6 од 10.4.2020. године;
 8. Разматрање и доношење одлуке о давању позитивног мишљења на Нацрт Четвртог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима;    
 9. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге ПМУ ТВ Aпатин д.o.o., Апатин - ТВ Апатин-кабал и доношење одлуке;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Б92 д.о.о., Београд - ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;     
 11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ 98,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Панда радио д.о.о., Кањижа – Радио Панда 103,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;      
 13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Banker LTD д.о.о., Ниш - EPP TV;
 14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Снома д.о.о., Суботица - ТВ ИКС;            
 15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Serije;
 16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink World Cinema;      
 17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Sci-Fi&Fantasy;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Crime&Mystery;    
 19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Super Kids;
 20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Kids;          
 21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд 1 - Pink Extra;
 22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink World;       
 23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Plus;
 24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Red;       
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Fashion;
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Thriller;      
 27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Film;
 28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Family;           
 29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Movies;
 30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Premium;   
 31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Action;
 32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - LOL;      
 33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Comedy;
 34. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Hits 2;        
 35. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Pedia;
 36. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - City Play;           
 37. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Kuvar;
 38. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Horor;        
 39. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Western;
 40. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Classic;      
 41. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Style;
 42. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Hits;           
 43. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - HA HA;
 44. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Music;        
 45. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Bravo Music;
 46. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Music 2;     
 47. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Koncert;
 48. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Folk 1;       
 49. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Zabava;      
 50. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink N Roll;
 51. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Folk 2;       
 52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Soap;
 53. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic;    
 54. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 2;
 55. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 3;
 56. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 4;
 57. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - EROTIC 5;
 58. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 6;
 59. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 7;
 60. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Erotic 8;
 61. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Reality;
 62. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Show;
 63. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - Pink Romance;
 64. Извештај о објављивању изречене мере упозорења ПМУ Радио Новости д.о.о. Београд - Радио Новости 104,7;

Записник са 400. ванредне седнице

Back to top