Navigacija

Arhiva sednica


229. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet je razmatrao dopunu Rešenja Saveta br. 02-445/15-148  od 25. maja 2015. godine kojim je dodeljeno pravo pristupa drugom multipleksu, u zoni raspodele Besna Kobila pružaocima medijskih usluga koji imaju dozvole za emitovanje programa na području...

227. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet REM je doneo odluku o pravu na pristup drugom  multipleksu u zonama raspodele: Rudnik - Crni Vrh Jagodina, Tornik- Ovčar, Kopaonik, Jastrebac, Tupižnica, Deli Jovan, Besna Kobila i Cer –Maljen, za pružaoce medijskih usluga koji imaju dozvole ...

226. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 226. vanrednoj sednici održanoj 28. aprila 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Pravo na pristup prvom multipleksu u zoni raspodele Čot - Venac za mrežu JP „Emisiona tehnika i veze“ imaju pružaoci medijskih usluga (imaoci dozvola za emitovanje televizijskog programa) na području cele Republike Srbije:

152. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 152. redovnoj sednici održanoj 15. aprila 2015. godine doneo je sledeće odluke:

 

  • Podnete su prekršajne prijave protiv PMU Prva televizija d.o.o. iz Beograda – TV Prva za svaki mesec pojedinačno.

225. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 225. vanrednoj sednici održanoj 23. marta 2015. godine doneo je sledeću odluku:

  • Pravo na pristup MUX 1 u zoni raspodele Vršac imaju pružaoci medijskih usluga (imaoci dozvola za emitovanje televizijskog programa) na području cele Republike Srbije: 1.  TV Pink; 2. TV B92,  3. TV Prva i 4.  Nacionalna televizija Hepi i Hepi Kids.

224. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 224. vanrednoj sednici održanoj 16. marta 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Daje se saglasnost za ulazak u Inicijalnu mrežu sledećim pružaocima medijskih usluga:

151. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 151. redovnoj sednici održanoj 4. marta 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pružaocu medijske usluge Centar za bošnjačke studije CBS – Bošnjački radio pre isteka vremena na koji je izdata, shodno odredbi iz člana 89.  stav 1. tačka1) Zakona o elektronskim medijima. 

223. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 223. vanrednoj sednici održanoj 12. februara 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Usvaja se zahtev za promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge  Privredno društvo za telekomunikacije TV Metropolis D.O.O., Terazije br. 27  – TV Metropolis u „M moja TV“

222. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 222. vanrednoj sednici održanoj 9. februara 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Daje se saglasnost emiteru Udruženju građana  „Helph“ iz Mladenovca, ul. Mala Vrbica br. 60 – RADIO HELP,na izvršenu promenu vlasničke strukture tako što su iz udruženja istupili dosadašnji osnivači Milomir Milićević, Gordana Milićević i Veljko Milićević pa su nakon istupanja, osnivači emitera RADIO HELPJelena S. Minić, Aleksandar Grčić i Tomislav Rasulić.

221. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 221. vanrednoj sednici održanoj 2. februara 2015. godine doneo je sledeću odluku:

 

  • Daje se pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje programa i pristupu multipleksu.

Back to top