Navigacija

Arhiva sednica


204. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 204. vanrednoj sednici održanoj 16. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:

• Data je saglasnost emiteru Privrednom drušvu za konsalting i poslove menadžmenta wide solutions d.o.o. iz Kragujevca, ul. Kralja Petra Prvog br. 31 – RADIO CENTAR 987 za promenu vlasničke strukture

137. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 137. redovnoj sednici održanoj 01. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:

• Izrečena je mera opomene prema emiteru Preduzeću za proizvodnju, trgovinu i usluge Context D.O.O., ul. Hajduk Veljka br. 1, Grocka - Radio Puls Grocka zbog izvršinih promena vlasničke strukture društva bez saglasnosti Savet RRA suprotno odredbi iz člana 41 stav 4 Zakona o radiodifuziji

203. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 203. vanrednoj sednici održanoj 14. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Oduzete su dozvole za kablovsko emitovanje televizijskog programa PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd

202. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 202. vanrednoj sednici održanoj 12. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Izrečena mera opomene emiteru Preduzeću za usluge i informisanje Ekran o.d. Enver Islamović i dr.- Sandžak TV

201. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 201. vanrednoj sednici održanoj 7. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Objavljen Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za republičke i lokalne izbore 2014. godine – Statistika predizbornog programa za period 29.01.2014 – 28.02.2014

200. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 200. vanrednoj sednici održanoj 6. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Advantec Group d.o.o., ul. Savski T 9, Beograd- TV High One putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY, ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd

136. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 136. redovnoj sednici održanoj 26. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici odlučio da dozvola ne bude izdata nijednom od dva podnosioca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje programa na nacionalnom nivou.

135. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Izrečena je mera opomene emiteru RTV Vrnjačka Banja, Vojvođanska bb, Vrnjačka Banja - TV Vrnjačka Banja u vezi sa emitovanjem pornografskog filma na dan 24.12.2013, čime je povređen član 68 stav 1 tačka 6 Zakona o radiodifuziji i odredba odeljka 8 tačka 1 Kodeksa ponašanja emitera

199. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 199. vanrednoj sednici, 20.februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o.- Pink Grand 2 u novi skraćeni identifikacioni znak „BRAVO MUSIC“...

198. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 198. vanrednoj sednici, 7.februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Izdata je dozvola za za kablovsko i satelitsko emitovanje programa Društvu za telekomunikacije „HD-WIN“ d.o.o. Beograd, ul. Visokog Stevana 38/10, putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska br. 2

134. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 134. redovnoj sednici održanoj 5. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Imenovani su Jovan Adamov, kompozitor i Branislav Popović, diplomirani ekonomista za članove Upravog odbora RTV.

133. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izdato je saopštenje povodom raspisivanja izbora;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru “Radio Novosti“ d.o.o. Trg Nikole Pašića br. 7, Beograd – Radio Novosti u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru „Trident media group“d.o.o. iz Beograda- Radio Tri u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;

132. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Odbijen je prigovor Holding kompanije „Interspeed“ a.d. Beograd – u stečaju, ul. Patrijarha Dimitrija br. 11 – Radio Fokus na rešenje Saveta RRA br. 08-686/12/13-11 od 27. novembra 2013. godine o oduzimanju dozvole za emitovanje radio progama kao neosnovan;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeća za proizvodnju i emitovanje TV programa „FOH televizija“, Beograd, Autoput 22 - PRVA u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;

195. vandredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 195. vanrednoj sednici održanoj 30. decembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• oduzeta je dozvola za emitovanje televizijskog programa na lokalnom području Javnom preduzećeu „Radio i televizija Trstenik“ iz Trstenika, ul. Kneginje Milice bb – TV TRSTENIK, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 3. Zakona o radiodifuziji

131. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 131. redovnoj sednici održanoj 16. decembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• Usvojen je Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2014. godinu;

192. vandredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 192. vanrednoj sednici održanoj 6. decembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• oduzeta je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax, br. K106/1 od 18. aprila 2012. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

130. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 130. redovnoj sednici održanoj 27. novembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• Izrečena je mera opomene prema emiteru Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine iz Novog Sada – RTV 1 zbog emitovanja emisije pod nazivom „Intervju Atifete Jahjaga predsednica Kosova“ dana 14. oktobra 2013. godine;

191. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 191. vanrednoj sednici održanoj 22. novembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• odobrena je promena identifikacionog znaka emitera JASMINA SIMOVIĆ PR AGENCIJA ZA MARKETING „ MASTER CRAFT“ iz Milićeva Sela, opština Požega, ul. Milićevo Selo 157 – RADIO COOL 917 u „Klik FM 91,7 MHz“.

189. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

• izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Pančevački put 36v, Beograd- NOVA.RS, putem kablovsko distributivnog sistema Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd.

188. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 188. vanrednoj sednici održanoj 7. novembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

• Dato je pozitivno mišljenje Saveta RRA na predlog Zaključka o imenovanju predstavnika Republike Srbije u telima za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strene i Republike Srbije sa druge strane.

129. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 129. redovnoj sednici održanoj 29. oktobra 2013. doneo je sledeće:
• Data je saglasnost na promenu pravne forme Agencije za marketing, emitovanje i produkciju radio i TV programa „Media-press“ Dane Stanojčić preduzetnik Vrnjačka Banja iz Vrnjačke Banje, ul. Moravska 29 – KULT RADIO iz pravne forme preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću;

186. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 186. vanrednoj sednici održanoj 24. oktobra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

• Da se objavi Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa za područje cele Republika.

Back to top