Navigacija

Arhiva sednica


176. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti, ul. Tabanovačka 5, Beograd - SKY Plus putem kablovsko distributivnog sistema ...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  (IPTV)...

175. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY ...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

119. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Da se raspiše javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa za lokalna područja, radiodifuzna oblast 5, okvirna željena zona pokrivanja – područje opštine Veliki Popović s tim da se isti objavi zajedno sa drugim javnim konkursom koji bude raspisala RRA;
 • Da se raspiše javni poziv za predlaganje kandidata za jednog člana Programskog odbora  Radiodifuzne ustanove Srbije i isti da se objavi u dnevnom listu "Politika" i na sajtu Agencije.

174. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

118. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 118. redovnoj sednici održanoj 15. maja 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Usvojen je izveštaj Službe za nadzor i analizu „ Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih emitera u toku 2012. godine.“

117. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Oduzeta je emiteru „Televizija Pravoslavne eparhije žičke Logos“ Trstenik – Radio Logos dozvola za emitovanje programa Republičke radiodifuzne agencije.
 • Data je saglasnost na promenu identifikacionog znaka emitera „Ekološki radio Fruška gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost, Vrdnik, Vidovdanska bb – Radio Eko FG u „Radio Fruška gora“.
 • Usvojena je izmena Programa osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara.

173. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu:Protokol K-1 d.o.o., ul. Radanska 66, Leskovac- TV Protokol K-1 putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd.
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje ..

115. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 116. redovnoj sednici održanoj 15.  aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Data je saglasnost emiteru „Radio Jat“ d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljice Marije 57/55 – Radio Jat na promenu vlasničke strukture, tako što će Biljana Vuksić preneti udeo od 100% na Momčila Đedovića iz Beograda, ul. Mirjevski venac br. 30.
 • Data je saglasnost na izmenu podataka...

170. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 170. vanrednoj sednici održanoj 9. aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Savet  je podržao nomaciju Helene Mandić člana regulatornog tela BiH za poziciju zamenika predsedavajućeg EPRA.
 • Savet je nominovao člana Saveta RRA Miloša Rajkovića na mesto u Izvršnom odboru EPRA.

169.vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 169. vanrednoj sednici održanoj 8. aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • RRA je nominovala Juraj Polaka na mesto zamenika predsedavajućeg izvršnog odbora EPRA.

114. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 114. redovnoj sednici održanoj 1. aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Zabranjeno je Branku Stevanoviću iz Lazarevca, Trbušnica bb, Randžića kraj da emituje radio program od 01. aprila 2013. godine, pa nadalje.

113. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Privremeno je  oduzeta dozvola u trajanju do 30 emiteru AD „ Interspeed“, u stečaju, Beograd- Radio Fokus zbog kršenja odredbe Odeljka 13 tačka 10 Opšteobavezujućeg upustva o ponašanju emitera.
 • Data je saglasnost emiteru Preduzeću za radiodifuziju, marketing i usluge Broadcast Media Group d.o.o. ..

166.vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Reality putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd, uz korišćenje tehničke mere operatora „roditeljska zaštita“ tj. da je za pristup programu potrebno uneti PIN- Cod.
 • Izdata je dozvola za kablovsko...

112. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izrečena je mera opomene emiterima:
 1. Radiju Baltazar (Bulevar Nemaljina 2, Niš, lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 2. Radiju Jat (Kraljice Marije 57/55, Beograd- regionalni radio, emiter celokupnog programa);
 3. Radiju Stari Ras (Milutina Milankovića 7b, Beograd – lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 4. TDI Seven radiju (Bulevar Nemaljina 2, Niš, lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 5. Radiju 5 (Bulevar Oslobođenja 11-13,Novi Sad, lokalni radio, emiter celokupnog programa).

164. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: Art marketing TV d.o.o., ul. Vladete Kovačevića br.6- ART KANAL putem kablovsko distributivnog sistema JP PTT saobraćaja „Srbija“, Beograd, ul. Takovska 2 i Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., Takovska 2, Beograd.

111. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Prestaju da važe dozvole br. K6/1, K6/2, K6/3, K6/4, K6/5, K6/6, K6/7 i K6/8 od 28.09.2011. godine za kablovsko emitovanje programa izdate emiteru ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ul. Vladete Kovačevića 6, Beograd- ART TV, zbog prestanka pravnog lica.
 • Data je saglasnost na Statut o izmenama i dopunama ...

110. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izrečena je mera upozorenja emiteru Radio Centar zbog emitovanjanja kviza u kome se krše odredbe iz čl. 68 st. 1 t. 6 Zakona o radiodifuziji i odredbe iz odeljka 13 tačka 10 Kodeksa ponašanja emitera.
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pre...

109. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Usvojena je Lista svih prijava podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja od 15. avgusta 2012. godine.
 • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje ...

160. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Zabranjeno je emitovanje programa emiteru D.o.o. L&R Engineering, Savino selo, ul. Maršala Tita br. 54, Vrbas na području Kule, na frekvenciji 91,7MHz. 
 • Zabranjeno je emitovanje programa emiteru „Televizija Jerina“ ...

108. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Odbijen je zahtev kablovskog operatora Digi Sat d.o.o da se obaveže na distribuciju nacionalnih televizijskih programa (TV Pink, TV Avala i Prva TV), shodno članu 101. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao neosnovan.
 • Data je saglasnost emiteru Društvu sa ograničenom odgovornošću Radio Srem iz Rume, ul. Glavna 172/a – Radio Srem  za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti ...
Back to top