Navigacija

Obaveštenje emiterima u vezi sa čestitkama za Uskrs ili druge praznike

Savet RRA je na sednici od 23. marta 2010. godine doneo odluku da nije dozvoljeno emitovanje čestitki političkih stranaka (odnosno njihovih lokalnih odbora) u formi plaćenog oglasa za Uskrs ili druge praznike, shodno članu 106 Zakona o radiodifuziji u kome se kaže da je zabranjeno reklamiranje političkih organizacija van predizborne kampanje.

Na ovaj slučaj se odnosi i odredba 13.6 Kodeksa ponašanja emitera koja navodi da je van trajanja predizborne kampanje zabranjeno direktno ili indirektno reklamirati političke organizacije i oglašavati njihove skupove, akcije ili manifestacije bilo koje vrste u kojima se pojavljuje njihovo puno ili skraćeno ime.

 

Savet RRA je doneo ovakvu odluku imajući u vidu da se oglasna poruka definiše kao poruka kojom se, pored ostalog, preporučuje i oglašivač (član 2. st. 2 Zakona o oglašavanju) i da bi  oglašivač u ovom slučaju bila politička stranka, tj. njen lokalni odbor. Iako u uskršnjoj ili drugoj čestitki nije reč o sadržaju u kojem se oglašivač preporučuje na direktan način, na ovu situaciju se odnosi odredba 13.6 Kodeksa ponašanja emitera koja govori o indirektnom reklamiranju političke organizacije.

Republička radiodifuzna agencija

Back to top