Navigacija

Pismo predsednika Saveta RRA listu Pres

Pismo predsednika Saveta RRA listu "Pres", povodom teksta o navodnim tajnim pregovorima za prodaju TV B92

Uvažena gospodo,

 

U vašim novinama od 18. septembra pod naslovom „Tajni pregovori o prodaji B 92" i od 19. septembra pod naslovom „Prodaja B 92 iza kulisa" objavljeni su članci u kojima se tvrdi da sam se, u svojstvu predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije, „tajno" sastao i razgovarao sa g. Minosom Kirijakuom, vlasnikom atinske televizije Antena. Isto tako, tvrdite da je tema našeg razgovora bila „kako da TV Antena, koja je ranije u Srbiji kupila TV Foks, preuzme i TV B92!".

Pre svega, ukazaću na to da je ovo što tvrdite suprotno istini, što znači da je lažno. Malo pažljiviji čitalac zapaziće i to da su iznete tvrdnje potpuno nelogične.

1. G. Kirijaku u Beogradu ne boravi tajno. Vaši ljudi, teško je reći novinari, očigledno su ga pratili i tajno fotografisali od aerodroma, gde mu je, kao važnom gostu i investitoru, obezbeđena i policijska pratnja.

2. Ja se sa g. Kirijakuom nisam sastao tajno, kako vi tvrdite, na nekom skrovitom mestu, nego u više nego prometnom hotelu, tačnije hotelskom restoranu. Toliko o tajnosti.

3. Nijedan tabloid, pa ni Press, meni, kao svešteniku, niti kao predsedniku Saveta Republičke radiodifuzne agencije, ali ni bilo kom drugom članu Saveta, ne može da odredi sa kim ću, kada, pa ako hoćete, i o čemu razgovarati. Vaša pretpostavka o temi našeg razgovora je prosta izmišljotina. Zašto - znate sami! Zbog vaših neosnovanih i netačnih insinuacija nemam nameru da vam iznosim šta je bila tema razgovora između g. Kirijakua i moje malenkosti; istine radi, reći ću samo da Televiziju B 92 ni jednom rečju nismo ni pomenuli! Uzgred, ja se, kao i drugi članovi Saveta, povremeno, raznim povodima, sastajem sa čelnicima RTS-a, RUV-a, Foksa, Pinka, B92, Avale, Košave i drugih regionalnih i lokalnih emitera. To je po sebi razumljiv, sastavni i neophodan deo naše službe.

4. Pitanje promene vlasničke strukture elektronskih medija u Srbiji ne određujem ja. U tome veliku ulogu nema ni Agencija kojoj sam na čelu. To pitanje jasno određuju zakoni. Naše je samo da, pred licem javnosti (naravno stručne, ne tabloida), utvrdimo da li je zakon poštovan.

5. Ovo je poslednji put da o ovoj temi, na medijske manipulacije, odgovaram na ovaj način.

S poštovanjem, Episkop jegarski dr Porfirije predsednik Saveta RRA

Back to top