Navigacija

Saopštenje Saveta RRA sa vanredne sednice održane 18. februara 2011. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije održao je danas vanrednu sednicu kojoj su prisustvovali predstavnici dve televizije sa nacionalnim pokrivanjem, Pink i Hepi.

 

Razlozi za hitno sazivanje vanredne sednice nalaze se u eskalaciji verbalnog i fizičkog nasilja, kao i želji Saveta da, svestan svoje društvene odgovornosti, učini sve kako bi gledaoci u Srbiji bili zaštićeni od maltretiranja takvim sadržajima.

 

Savet je na današnjoj sednici doneo sledeće odluke:

 

Nalaže se emiterima TV „Pink“ i TV „Hepi“ da hitno iz sadržaja rijaliti šou programa otklone sve ono što krši Zakon o radiodifuziji i Kodeks o ponašanju emitera.

 

Savet RRA zabranjuje emiterima svako dalje emitovanje programa koji svojim sadržajem teško ugrožavaju fizički mentalni i moralni razvoj maloletnika  i  narušavaju dostojanstvo ličnosti.

 

Predstavnici emitera su upozoreni: 

  • da ne smeju emitovati programe koji opravdavaju ili podstiču nasilje.
  • Da ukinu mogućnost konzumiranja alkoholnih pića i cigareta učesnicima rijaliti šou programa, jer je to u suprotnosti sa Kodeksom o ponašanju emitera.
  • Da u bilo kojoj formi repriznog emitovanja rijaliti programa zvučnim signalom sakriju celu rečenicu u kojoj je izgovorena psovka ili uvreda, a ne samo jednu ili dve reči ili čak deo reči, kao do sada.
  • Da i pored oznake 18 telopom napišu upozorenje da program koji sledi može ugroziti decu i omladinu i da isto obaveštenje emituje u kajronima na svakih 5 minuta.

Savet je u skladu sa svojim ovlašćenjima doneo odluku da se protiv TV Pink pokrene prekršajni postupak.

 

Savet sa žaljenjem konstatuje da prekršajna prijava koju je u skladu sa zakonom podneo protiv televizije Pink za prekršaj učinjen tokom jednog od ranijih rijaliti programa još nije dobila sudski epilog mada je ta prijava podneta krajem 2009. godine.

 

Savet će od Ministarstva kulture Republike Srbije zatražiti da Narodnoj Skupštini Republike Srbije u što kraćem roku bude upućen Predlog izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji na usvajanje po hitnom postupku, a kojima bi, poput prakse u nekim zemljama u okruženju, Savet RRA dobio mogućnost da izriče direktne finansijske sankcije za prekršaje zakona za čije sprovođenje ima ovlašćenja, kao i ovlašćenje da naloži privremenu ili trajnu zabranu emitovanja pojedine emisije.

 

Predsednik Saveta RRA

Episkop jegarski Porfirije (Perić)

Back to top