Navigacija

Obaveštenje kablovskim operatorima o obavezi pribavljanja dozvola za sva fizička ili pravna lica koja nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem radio ili televizijskog programa

Obaveštavamo Vas da Vam je 15. juna 2011. godine dostavljeno javno saopštenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije o obavezi svih fizičkih ili pravnih lica koja nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem radio ili televizijskog programa na području Republike Srbije.
Podsećamo Vas da je u saopštenju navedeno da fizička ili pravna lica koja nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem programa mogu to da učine ukoliko su prethodno pribavili dozvolu za kablovsko ili satelitsko emitovanje u postupku koji se vodi pred Republičkom radiodifuznom agencijom, shodno članu 40. Zakona o radiodifuziji.
Ovo saopštenje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“ br. 45/11 od 21.06.2011. godine.
Obzirom da je od momenta objave saopštenja do danas uočeno emitovanje TV programa u kablovsko-distributivnim sistemima, a za koje Agencija nije izdala dozvolu za kablovsko ili satelitsko emitovanje programa, to Vas obaveštavamo još jednom da kablovski operator ne može da započne sa distribuiranjem televizijskog ili radio programa ukoliko prethodno nije pribavljena dozvola za kablovsko ili satelitsko emitovanje, shodno članu 40. Zakona o radiodifuziji.
Za sve dodatne informacije Agencija Vam stoji na raspolaganju.

Republička radiodifuzna agencija
Predsednik Saveta
Episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

 

Back to top