Navigacija

Saopštenje povodom ponašanja elektronskih medija od momenta raspisivanja izbora

Savet je na današnjoj sednici razmatrao ponašanje elektronskih medija, pre svega televizija koje imaju nacionalno pokrivanje u pogledu programskih sadržaja koji su bili emitovani od trenutka raspisivanja izbora dana 13. marta 2012. godine do predizborne tišine dana 4. maja 2012. godine.

Savet će kompletne izveštaje monitoring  službe o kvantitativnom učešću učesnika izbornog procesa razmatrati nakon što službe završe neophodne analize, a na današnjoj sednici Savet je razmatrao emisije koje su navedeni emiteri uveli u svoje programske šeme specijalno za izbore i u skladu sa Opšte obavezujućim uputstvom radio i televiziijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina (Sl. Glasnik RS 18/2012 od 9.3.2012. godine)  ih obeležavali kao „predizborni program“.

Savet je u svojoj analizi stao na stanovište da su u principu sve emisije „predizbornog programa“ inkorporirane u programske šeme sa dužnom pažnjom, da je za njihovo uvođenje postojao opravdan razlog i da njima nije narušena celina programa i uobičajena programska šema. Kao izuzetke od ovoga Savet je analizirao činjenicu da je u večeri pred početak izborne tišine televizija Pink bitno promenila svoju programsku šemu i u terminu od 20.00 do 24.00 časa emitovala uživo gostovanja predsedničkih kandidata. Savet smatra da je interesovanje javnosti, kao i spremnost emitera da organizuje ovakav tip gostovanja, prihvatljiv razlog za bitnu izmenu programske šeme i neće pokretati bilo kakav postupak zbog toga.

Savet je analizirao i emisiju televizije „Prva“ koja je u svoju programsku šemu uvrstila emisiju „Informativno veče sa Ivanom Ivanovićem“. Kada je o ovoj emisiji reč Savet je konstatovao da je u odnosu na standardni program emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ ista imala promenjen naziv, promenjen termin i promenjenu špicu tako da sa radilo o specijalu, a ne redovnoj emisiji. Savet će nakon detaljih analiza i izveštaja službe dati svoju konačnu ocenu.

Savet podseća emitere na obaveze propisne odredbom  člana 68 stav 1 tačka 5 Zakona o radiodifuziji da u toku predizborne kampanje registovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede jednaku zastupljenost bez diskriminacije i odredbama Opšteobavezujućeg upustva koje se odnose na ravnomernu zastupljenost učesnika izbora u programima emitera i zahteva od emitera da tokom trajanja kampanje u drugom krugu izbora svaka emisija, na svim TV stanicama, pod istim uslovima bude stavljena na raspolaganje obojici kandidata za predsednika Republike Srbije.

Pojavljivanje jednog od kandidata bez mogućnosti da se do početka izborne tišine za drugi krug predsedničkih izbora u istom terminu i istoj TV formi pojavi i drugi kandidat Savet će kvalifikovati kao nepoštovanje principa ravnomerne zastupljenosti što za sobom povlači postupak za izricanje mera u skladu sa Zakonom o radiodifuziji.

U Beogradu,

10. maja 2012. godine

Savet RRA

Back to top