Навигација

Саопштење поводом понашања електронских медија од момента расписивања избора

Савет је на данашњој седници разматрао понашање електронских медија, пре свега телевизија које имају национално покривање у погледу програмских садржаја који су били емитовани од тренутка расписивања избора дана 13. марта 2012. године до предизборне тишине дана 4. маја 2012. године.

Савет ће комплетне извештаје мониторинг  службе о квантитативном учешћу учесника изборног процеса разматрати након што службе заврше неопходне анализе, а на данашњој седници Савет је разматрао емисије које су наведени емитери увели у своје програмске шеме специјално за изборе и у складу са Опште обавезујућим упутством радио и телевизиијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника републике и изборе за националне савете националних мањина (Сл. Гласник РС 18/2012 од 9.3.2012. године)  их обележавали као „предизборни програм“.

Савет је у својој анализи стао на становиште да су у принципу све емисије „предизборног програма“ инкорпориране у програмске шеме са дужном пажњом, да је за њихово увођење постојао оправдан разлог и да њима није нарушена целина програма и уобичајена програмска шема. Као изузетке од овога Савет је анализирао чињеницу да је у вечери пред почетак изборне тишине телевизија Пинк битно променила своју програмску шему и у термину од 20.00 до 24.00 часа емитовала уживо гостовања председничких кандидата. Савет сматра да је интересовање јавности, као и спремност емитера да организује овакав тип гостовања, прихватљив разлог за битну измену програмске шеме и неће покретати било какав поступак због тога.

Савет је анализирао и емисију телевизије „Прва“ која је у своју програмску шему уврстила емисију „Информативно вече са Иваном Ивановићем“. Када је о овој емисији реч Савет је констатовао да је у односу на стандардни програм емисије „Вече са Иваном Ивановићем“ иста имала промењен назив, промењен термин и промењену шпицу тако да са радило о специјалу, а не редовној емисији. Савет ће након детаљих анализа и извештаја службе дати своју коначну оцену.

Савет подсећа емитере на обавезе прописне одредбом  члана 68 став 1 тачка 5 Закона о радиодифузији да у току предизборне кампање регистованим политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеде једнаку заступљеност без дискриминације и одредбама Општеобавезујућег упуства које се односе на равномерну заступљеност учесника избора у програмима емитера и захтева од емитера да током трајања кампање у другом кругу избора свака емисија, на свим ТВ станицама, под истим условима буде стављена на располагање обојици кандидата за председника Републике Србије.

Појављивање једног од кандидата без могућности да се до почетка изборне тишине за други круг председничких избора у истом термину и истој ТВ форми појави и други кандидат Савет ће квалификовати као непоштовање принципа равномерне заступљености што за собом повлачи поступак за изрицање мера у складу са Законом о радиодифузији.

У Београду,

10. маја 2012. године

Савет РРА

Back to top