Navigacija

Lista kandidata za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Na osnovu člana 53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje

LISTU KANDIDATA

Za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 1. Dijana Subotički, novinar
 2. Miroslav Đorđević, novinar-penzioner
 3. Dunja Petković, menadžer
 4. Saša Jovanović, novinar
 5. Dragoljub Savanović, realizator
 6. Kristina Sapožničenko, inženjer
 7. Pavle Milivojev, novinar - penzioner
 8. Dragan Batinić, novinar
 9. mr Mirjana Maksimović, magistar menadžmenta
 10. Dušica Mihajlov, dizajner
 11. Duško Medić, dipl.inženjer
 12. Marina Koprivica, dipl.defektolog-logoped
 13. mr Miodrag Spasojević, magistar ekonomije
 14. Nenad Drašković, pravnik
 15. Nada Kalkan, novinar
 16. mr Gordana Novkov, magistar umetnosti- slikar

Prigovori na listu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi. Lista je objavljena u dnevnom listu "Dnevnik" 20.07.2012. godine.

Adresa Agencije je:

Republička radiodifuzna agencija

Trg Nikole Pašića br.5

11000 Beograd

Telefon za informacije 011/20-28-700

 

Back to top