Navigacija

24 sata zabrane za „Parove“

Savet REM je danas, na sednici zakazanoj po hitnom postupku, na osnovu člana 28. Zakona o elektronskim medijima, pružaocu medijskih usluga „Happy TV“ izrekao meru privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja – rijaliti programa „Parovi, u trajanju od 24 sata, zbog emitovanja sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika.

Televiziji „Happy“ je u skladu sa zakonom naloženo da obustavi emitovanje programa „Parovi“ zbog učinjene naročito teške povrede člana 28. Zakona o elektronskim medijima. Prilikom izricanja mere Savet je uzeo u obzir da je televiziji „Happy“ zbog istog programa prethodno već izrečena mera upozorenja, a imajući u vidu povećani stepen odgovornosti „Happy TV“ kao nacionalnog emitera, te stepen ugrožavanja maloletnika, kao i elemente pornografije.

Pružaocu medijske usluge „Happy TV“ je u skladu sa članom 29. Zakona o elektronskim medijima naloženo koje mere treba da preduzme u cilju otklanjanja povreda zakona.

Mera privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja „Parovi“ stupa na snagu 3. aprila od 20 časova.

Izrečena mera odnosi se i na emitovanje putem Interneta.

Savet REM po važećim zakonima PMU „Happy TV“, kao ni bilo kom drugom pružaocu medijskih usluga, ne može da izrekne direktnu finansijsku kaznu, ali je, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, podneo 14 prekršajnih prijava protiv „Happy TV“ za šta im prekršajni sud u zakonom predviđenom postupku može izreći maksimalnu kaznu od 14 miliona dinara kao pravnom licu, kao i maksimalnu kaznu od 1.400.000 dinara odgovornom licu u „Happy TV“.

Regulatorno telo za elektronske medije će nastaviti da se stara da programski sadržaji koji mogu da naškode fizičkom, moralnom ili mentalnom razvoju maloletnika ne budu dostupni putem usluge radija i televizijskog emitovanja kao i da podstiče pružaoce medijskih usluga da organizuju stalnu unutrašnju kontrolu sadržaja sa stanovišta zaštite maloletnika, o čemu je danas razgovarano sa Milomirom Marićem koji je na osnovu ovlašćenja zastupao „Happy TV“ na današnjoj sednici.

Savet Rem-a

Back to top