Навигација

24 сата забране за „Парове“

Савет РЕМ је данас, на седници заказаној по хитном поступку, на основу члана 28. Закона о електронским медијима, пружаоцу медијских услуга „Happy TV“ изрекао меру привремене забране емитовања програмског садржаја – ријалити програма „Парови, у трајању од 24 сата, због емитовања садржаја који могу тешко да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника.

Телевизији „Happy“ је у складу са законом наложено да обустави емитовање програма „Парови“ због учињене нарочито тешке повреде члана 28. Закона о електронским медијима. Приликом изрицања мере Савет је узео у обзир да је телевизији „Happy“ због истог програма претходно већ изречена мера упозорења, а имајући у виду повећани степен одговорности „Happy TV“ као националног емитера, те степен угрожавања малолетника, као и елементе порнографије.

Пружаоцу медијске услуге „Happy TV“ је у складу са чланом 29. Закона о електронским медијима наложено које мере треба да предузме у циљу отклањања повреда закона.

Мера привремене забране емитовања програмског садржаја „Парови“ ступа на снагу 3. априла од 20 часова.

Изречена мера односи се и на емитовање путем Интернета.

Савет РЕМ по важећим законима ПМУ „Happy TV“, као ни било ком другом пружаоцу медијских услуга, не може да изрекне директну финансијску казну, али је, у складу са Законом о електронским медијима, поднео 14 прекршајних пријава против „Happy TV“ за шта им прекршајни суд у законом предвиђеном поступку може изрећи максималну казну од 14 милиона динара као правном лицу, као и максималну казну од 1.400.000 динара одговорном лицу у „Happy TV“.

Регулаторно тело за електронске медије ће наставити да се стара да програмски садржаји који могу да нашкоде физичком, моралном или менталном развоју малолетника не буду доступни путем услуге радија и телевизијског емитовања као и да подстиче пружаоце медијских услуга да организују сталну унутрашњу контролу садржаја са становишта заштите малолетника, о чему је данас разговарано са Миломиром Марићем који је на основу овлашћења заступао „Happy TV“ на данашњој седници.

Савет Рем-а

Back to top