Navigacija

Godišnji izveštaji o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza pružalaca medijskih usluga sa nacionalnim pokrivanjem

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 165. redovnoj sednici održanoj 26.januara, 2016. godine u Beogradu usvojio je godišnje izveštaje o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza pružalaca medijskih usluga sa nacionalnim pokrivanjem.

Godišnji izveštaji o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza javnih medijskih servisa (republičkog - RTS i pokrajinskog - RTV), kao i komercijalnih pružalaca medijskih usluga (TV B92, TV Prva, TV Pink, Hepi TV i Hepi Kids TV) sadrže podatke o načinima ispunjavanja zakonskih obaveza ovih pružalaca medijskih usluga, kao i analize struktura njihovih programa.

Prema Zakonu o elektronskim medijima pružaoci usluga televizijskog emitovanja dužni su da ispune tri kvantitativne zakonske programske obaveze (obavezne programske kvote): 1. udeo evropskih audio-vizuelnih dela (član 65.); 2. udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata (član 66.); i 3. udeo sopstvene produkcije (član 70.).

Republički i pokrajinski javni medijski servis (RTS i RTV) na svojim televizijskim kanalima ispunili su obavezne kvote evropskih audio-vizuelnih dela - „više od 50% ukupnog godišnje objavljenog programa“.

Obaveznu kvotu evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata - „najmanje 10% ukupnog godišnje objavljenog programa“ ispunila je samo Radio-televizija Srbije na drugom kanalu (RTS 2) sa udelom 11,73%, dok na RTS1 udeo evropskih audiovizuelnih dela nezavisnih producenata iznosi 8,42% – približno, ali ipak nedovoljno za ispunjavanje ove programske kvote. Pokrajinski javni medijski servis niti na jednom svom televizijskom kanalu nije ispunio ovu zakonsku programsku obavezu (RTV 1-4,90%, RTV 2-3,22%).

Na svojim televizijskim kanalima oba javna medijska servisa ispunila su obavezne kvote sopstvene produkcije - „najmanje 25% godišnjeg emitovanog programa“.

Objavljeni godišnji izveštaji analiziraju i žanrovske strukture programa javnih medijskih servisa. Informativni programski sadržaji predstavljaju najdominantniju vrstu sadržaja na svim programima oba javna medijska servisa. Programskom ponudom RTS1 pored informativnog dominiraju još i igrani programski sadržaji: serijski i filmski. Sadržaji koji su delimično ili potpuno zanemareni u ponudi programa RTS1, na RTS2 ostvaruju zapaženiju zastupljenost (dokumentarni, naučno-obrazovni, muzički program, dečji i kulturno-umetnički program).

Pokrajinski javni medijski servis svoj program emituje na deset jezika, koji su raspoređeni na dva televizijska kanala:

  • RTV 1 – emituje 24-časovni program na srpskom jeziku;
  • RTV 2 – emituje 24-časovni program na devet jezika nacionalnih zajednica, kao i na srpskom i stranim jezicima.

Obaveznu kvotu evropskih audio-vizuelnih dela ispunili su komercijalni pružaoci usluga televizijskog emitovanja: TV Prva, RTV Pink i Hepi TV, dok TV B92 sa udelom od 32% nije ispunila ovu zakonsku programsku obavezu.

TV Prva jedini je komercijalni pružalac medijske usluge koji je ispunio obaveznu kvotu evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata (14,89%) ali nije ispunio kvotu sopstvene produkcije.

Pružalac usluge televizijskog emitovanja Hepi Kids TV nije ispunila niti jednu obaveznu programsku kvotu predviđenu Zakonom.

Opšta ocena programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga u 2015. godini jeste komercijalizacija i smanjenje programske raznovrsnosti, sa dominacijom rijaliti programa, koji su ubedljivo najzastupljeniji na programu Hepi TV - 58,42% ukupnog emisionog vremena.

Back to top