Navigacija

Lista kandidata za dva člana Upravnog odbora JMU Radio-televizija Srbije

Na 175. redovnoj sednici održanoj  12. oktobra 2016. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je utvrdio Listu kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio Televizija Srbije“ i stavlja je na uvid javnosti radi davanja prigovora, shodno članu 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14).
 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije objavljuje

LISTU KANDIDATA ZA DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE „RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE“

 1. prof.dr Mirko Miletić, profesor univerziteta
 2. dr Žarko Dimić, doktor istorijskih nauka
 3. Zoran Panović, diplomirani politikolog- novinar
 4. dr Nebojša Krstić, lekar
 5. Radosav Tanasković, diplomirani politikolog
 6. Zoran Ikonić, diplomirani filolog
 7. Dragan Marinković, diplomirani pravnik, režiser i scenarista
 8. Branimir Đokić, istaknuti umetnik
 9. Mirjana Rafael, diplomirani ekonomista-master
 10. prof dr Snežana Teodosijević-Lazović, nastavnik na univerzitetu
 11. Predrag Perišić, diplomirani dramaturg
 12. mr Radomir A. Krišanović, magistar političkih nauka
 13. Gordana Bulatović, diplomirani politikolog- master ekonomije
 14. Vladan M. Škorić, diplomirani organizator
 15. mr Zoran Tošić, magistar geografskih nauka
 16. prof. dr sci.med. Vladimir Kovčin, prim., nastavnik na univerzitetu
 17. Miloš Čolić, diplomirani politikolog-master

Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Adresa je:

Regulatorno telo za elektronske medije

Trg Nikole Pašića br. 5 11000 Beograd

E-adresa je office@rem.rs

Telefon : 011/20-28-700 Faks: 011/20-28-745

Back to top