Navigacija

Saopštenje Saveta REM povodom zahteva PMU za mišljenje o predizbornim oglasnim porukama

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na današnjoj sednici, a na osnovu zahteva pružalaca medijskih usluga JMU RTS, Nacionalna Hepi TV, Prva i N1 za dostavljanje mišljenja o sadržaju političke oglasne poruke (predizbornog spota) predsedničkog kandidata Vuka Jeremića, koja je pružaocima medijske usluge dostavljena za objavljivanje u programu pod nazivom „Prijatelji“, utvrdio da je u segmentu pomenutog spota, povređena odredba člana 15. stav 1 Zakona o oglašavanju.

Shodno članu 15. stav 1. Zakona o oglašavanju oglasna poruka koja sadrži lično dobro na osnovu koga se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, može se objaviti u programu pružaoca medijske usluge jedino uz prethodni pristanak lica na koje se lično dobro odnosi. U konkretnom slučaju, predmetna oglasna poruka sadrži fotografski i video zapis lika Aleksandra Vučića, te se ista može objaviti jedino uz njegov prethodni pristanak.

Na današnjoj sednici Savet je razmatrao i zahtev JMU RTS za dostavljanje mišljenja o sadržaju političkih oglasnih poruka predsedničkog kandidata Vuka Jeremića koje su dostavljene pod nazivom „Istina a ne laži“, „Dostojanstvo a ne poniženje“, „Iskrenost a ne gluma“, „Rešenja a ne lažna obećanja“ i „Sloboda a ne strah“, i utvrdio da su oglasne poruke u suprotnosti sa članom 14. Zakona o oglašavanju.

Upozoravaju se pružaoci medijskih usluga da je objavljivanje ovakvih ili sličnih oglasnih poruka, bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi, u suprotnosti sa odredbom člana 15. stav 1. Zakona o oglašavanju kao i da objavljivanje oglasnih poruka koje su u suprotnosti sa odredbom člana 14. Zakona o oglašavanju, predstavlja osnov za pokretanje postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima. 

Savet REM

Back to top