Навигација

Саопштење Савета РЕМ поводом захтева ПМУ за мишљење о предизборним огласним порукама

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на данашњој седници, а на основу захтева пружалаца медијских услуга ЈМУ РТС, Национална Хепи ТВ, Прва и N1 за достављање мишљења о садржају политичке огласне поруке (предизборног спота) председничког кандидата Вука Јеремића, која је пружаоцима медијске услуге достављена за објављивање у програму под називом „Пријатељи“, утврдио да је у сегменту поменутог спота, повређена одредба члана 15. став 1 Закона о оглашавању.

Сходно члану 15. став 1. Закона о оглашавању огласна порука која садржи лично добро на основу кога се може утврдити или препознати идентитет лица, може се објавити у програму пружаоца медијске услуге једино уз претходни пристанак лица на које се лично добро односи. У конкретном случају, предметна огласна порука садржи фотографски и видео запис лика Александра Вучића, те се иста може објавити једино уз његов претходни пристанак.

На данашњој седници Савет је разматрао и захтев ЈМУ РТС за достављање мишљења о садржају политичких огласних порука председничког кандидата Вука Јеремића које су достављене под називом „Истина а не лажи“, „Достојанство а не понижење“, „Искреност а не глума“, „Решења а не лажна обећања“ и „Слобода а не страх“, и утврдио да су огласне поруке у супротности са чланом 14. Закона о оглашавању.

Упозоравају се пружаоци медијских услуга да je објављивање оваквих или сличних огласних порука, без прибављања претходног пристанка лица на које се лично добро односи, у супротности са одредбом члана 15. став 1. Закона о оглашавању као и да објављивање огласних порука које су у супротности са одредбом члана 14. Закона о оглашавању, представља основ за покретање поступка изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима. 

Савет РЕМ

Back to top