Navigacija

Odluke sa 223. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 223. redovnoj sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine izrekao je mere upozorenja PMU Nacionalnoj Happy TV i TV Info 24 plus zbog emitovanja sadržaja koji se odnose na magiju, proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i sl., suprotno odredbi člana 24. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, uz obavezu da PMU ovakve programske sadržaje ne emituju u bilo kom segmentu programa.

Na istoj sednici Savet je izrekao mere upozorenja PMU Nacionalnoj Happy TV i Prvoj zbog nepoštovanja odluke Saveta o načinu objavljivanja ranije izrečenih mera tim pružaocima medijskih usluga.

Oduzete su dozvole za pružanje medijske usluge putem kablovske, satelitske i IPTV elektronske mreže PMU TV BK i Televiziji Han na njihov zahtev kao i PMU Radio Pingvinu 107,2 i Mega radiju 99,9 zbog prestanka postojanja pravnog lica.

 

Pokrenut je postupak izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Nacionalnoj Happy TV zbog nepoštovanja odredbe člana 29. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, odnosno zbog nepoštovanja pretpostavke nevinosti krivično gonjene osobe koja je tema emisije „Dobro jutro“ emitovana 30. januara 2021. godine.

Doneta je odluka o podnošenju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Nacionalna Happy TV, TV B92, Prva i TV Pink zbog nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju za mesec decembar 2020. godine kao i za PMU TV Info 24 plus zbog nepostupanja po nalogu Regulatornog tela za elektronske medije za dostavljanje snimaka programa.

Back to top