Navigacija

Nemanja Tasić, član Saveta

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta 23.12.2021. godine ("Službeni glasnik RS" br. 126/2021), a mandat od 5 godina počeo da teče od 01.04.2022. godine.

Back to top