Навигација

Немања Тасић, члан Савета

Одлуком Народне Скупштине Републике Србије изабран за члана Савета 23.12.2021. године ("Службени гласник РС" бр. 126/2021), а мандат од 5 година почео да тече од 01.04.2022. године.

Back to top