Navigacija

Prijava podataka o operatoru elektronske komunikacione mreže

Operator, osim operatora digitalne mreže za terestričko emitovanje, u odnosu na usluge koje pruža bez uslovnog pristupa, dužan je da na zahtev Regulatora dostavi podatak o broju korisnika usluge distribucije i emitovanje medijskih sadržaja.

Obrazac 1 (Prijava podataka o operatoru elektronske komunikacione mreže)

Obrazac 2 (Prijava izmene podataka o broju i strukturi programskih paketa operatora elektronske komunikacione mreže)

Popunjen obrazac potpisan od strane odgovornog lica za zastupanje poslati isključivo poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije: Trg Nikole Pašića 5, 11103 Beograd.

Back to top