Навигација

Пријава података о оператору електронске комуникационе мреже

Оператор, осим оператора дигиталне мреже за терестричко емитовање, у односу на услуге које пружа без условног приступа, дужан је да на захтев Регулатора достави податак о броју корисника услуге дистрибуције и емитовање медијских садржаја.

Образац 1 (Пријава података о оператору електронске комуникационе мреже)

Образац 2 (Пријава измене података о броју и структури програмских пакета оператора електронске комуникационе мреже)

Попуњен образац потписан од стране одговорног лица за заступање послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд.

Back to top