Navigacija

Novi obrasci za operatore

Na sednici Saveta Regulatora održanoj 29.01.2018. godine doneta je odluka o izmeni Obrasca 1 - (Prijava podataka o operatoru elektronske komunikacione mreže) i Obrasca 2 - (Prijava izmene podataka o broju i strukturi programskih paketa operatora elektronske komunikacione mreže).

Usvojene izmene obrazaca imaju za cilj da operatorima olakšaju izvršenje obaveza propisanih članom 100. Zakona o elektronskim medijima a Regulatoru lakšu sistematizaciju i obradu podataka.

Back to top