Навигација

Нови обрасци за операторе

На седници Савета Регулатора одржаној 29.01.2018. године донета је одлука о измени Обрасца 1 - (Пријава података о оператору електронске комуникационе мреже) и Обрасца 2 - (Пријава измене података о броју и структури програмских пакета оператора електронске комуникационе мреже).

Усвојене измене образаца имају за циљ да операторима олакшају извршење обавеза прописаних чланом 100. Закона о електронским медијима а Регулатору лакшу систематизацију и обраду података.

Back to top