Navigacija

Program javne rasprave o nacrtu pravilnika o dostupnosti programskog sadržaja osobama sa invaliditetom

Na osnovu članova 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/2014 i 6/16 – dr. zakon) Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije  sprovodi javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o dostupnosti programskog sadržaja osobama sa invaliditetom (u daljem tekstu: Nacrt opšteg akta).

2. Javna rasprava o Nacrtu opšteg akata sprovodi se u periodu od 15. marta do 29. marta 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o Nacrtu opšteg akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu  20. marta 2017. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića broj 5,  IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

3. Tekst Nacrta opšteg akata biće postavljen 15. marta 2017. godine na sajtu Regulatornog tela za elektronske medije  http://www.rem.rs/.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića broj 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg akata.

5. Konačan tekst Nacrta opšteg akata biće objavljen 18. aprila 2017. godine.

 

Regulatorno telo za elektronske medije

zamenik predsednika Saveta

Goran Petrović

Back to top